System Development and Services – LAOZOOM

ພັດທະນາລະບົບຊອບແວ ໃຫ້ບໍລິການ

ທີມງານພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການຊ໋ອບແວ ປະເພດ HRM – Payroll, POS ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ ຄິດໄລ່ເງິນເດືອນພະນັກງານ(Payroll Services), ສື່ສັ່ງຄົມ, ສ້າງເວັບໄຊ, ແອັບພິເຄຊັນ ຕ່າງໆ ພວກເຮົາຍິນດີຮັບໃຊ້ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການແກ່ທຸກໆທ່ານທົ່ວປະເທດລາວ.

ກ່ຽວກັບເຮົາ

ພວກເຮົາແມ່ນເປັນທີມງານນັກພັດທະນາຊ໋ອບ ແລະ ແອັບພິເຄຊັນທຸກຮູບແບບເຊິ່ງທີມງານເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ ມີຜົນງານລາກຫຼາຍທີ່ເຄີຍໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາໃນວຽກງານຕ່າງໆ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຊ໋ອບໃຫ້ແກ່ຫຼາກຫຼາຍບໍລິສັດ ແລະ ຫຼາຍອົງກອນ. ນອກຈາກນີ້ທາງທີມງານຂອງພວກເຮົາຍັງມີບໍລິການເປີດໃຫ້ເຊົ່າລະບົບ POS ຂອງຮ້ານມິນິມາກ, ຮ້ານນວດ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ລະບົບອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນລະບົບທີອອນລາຍທຸກລະບົບໃນລາຄາທີ່ເປັນມິດໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານ.

ສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາ

ເຂົ້ານຳໃຊ້ລະບົບຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ນີ້

ລະບົບສຳຫຼັບຮ້ານເຄື່ອງຍ່ອຍ ແລະ ຂາຍເຄື່ອງສົ່ງທົ່ວໄປ

ເປັນລະບົບທີ່ໃຊ້ລະບົບສະແກນບຣາໂຄດ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງສະແກນບຣາໂຄດກໍ່ໄດ້ເປັນຊ໋ອບແວສຳເລັດຮູບສາມາດຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ແລະ ເຄື່ອງສົ່ງໄດ້ສາມາດສັ່ງພິມລາຍງານໃນຮູບແບບວັນ, ເດືອນ, ປີ ແລະ ຍັງສາມາດລາຍງານໃນຮູບແບບກຣາຟຟິກສະແດງຜົນສະຖິຕິແບບສວຍງາມ ນອກຈາກນີ້ໃນອີກບໍ່ດົນກໍຈະມີແອັບພິເຄຊັນໃຫ້ສຳຫຼັບລູກຄ້າສາມາດຊື້ສິນຄ້າຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານແອັບພິເຄຊັ່ນແບບອອນລາຍໄດ້

ລະບົບຄຸ້ມຄອງຮ້ານນວດທົ່ວໄປ

ເປັນລະບົບຄຳນວນລາຄານວດ, ຄຳນວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ໝໍນວດ, ການຈອງຄິວນວດຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ…

© 2022 All Rights Reserved.