ໂຮງຮຽນ ເອື້ອຍໜູນ້ອຍ – LAOZOOM

Big Sister Mouse! ໂຮງຮຽນເອື້ອຍໜູນ້ອຍ ຂອງພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດໄກ້ກັບຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ, ການຮຽນການສອນຂອງທາງໂຮງຮຽນຈະເນັ້ນໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕົວຈິງ ດ້ວຍຄູ, ອາຈານ ທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ມີປະສົບການໃນການສິດສອນມາຫຼາຍປີ ເພື່ອເຮັດມີປະສິດທິພາບໃນການຮຽນຮູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ນອກນັ້ນທາງໂຮງຮຽນຍັງສົ່ງເສີມກິດຈະກຳຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ນ້ອງໆນັກຮຽນ ນັກສຶກສາໄດ້ເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ໄດ້ລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ

ກິດຈະກຳກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ

ບັນຍາກາດໃນຫ້ອງຮຽນ

ບັນຍາກາດໃນຫ້ອງຮຽນ

ຫ້ອງສະໝຸດ ຂອງໂຮງຮຽນ

ກິດຈະກຳຕະຫລາດນັດການຄ້າ-ຂາຍ ຂອງ ນ້ອງນັກຮຽນໃນມື້ຮຽນ ແລະ ລົງປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ກິດຈະກຳຮຽນຮູ້ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ ຂອງນ້ອງນັກຮຽນ. (ຕະຫຼາດນັດ ຂອງໂຮງຮຽນ)

ການຮຽນຮູ້ສິນລະປະ ແລະ ແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຂອງນ້ອງນັກຮຽນ

ການຮຽນຮູ້ ບວກກັບຈິນຕະນາການ ຂອງນ້ອງໆ ນັກຮຽນ

ຮຽນຮູ້ ແລະ ຝຶກພາສາ ອັງກິດນຳ ຄູອາສາສະມັກ ຕ່າງປະເທດ

Big Brother Mouse

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ

ທີ່ຕັ້ງຂອງ ໂຮງຮຽນ: ບ້ານ ນາໄຊ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 030 520 9561, 020 5919 7190

www.bigbrothermouse.com

Laozoomສູນລວມ ໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ໃນລາວ

Rate us and Write a Review

Cleanliness

Service

Ambience

Price

Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

image

building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

imageYour request has been submitted successfully.

image