ນ້ຳຕົກຕາດຮຳ – LAOZOOM

ນ້ຳຕົກຕາດຮຳ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານເມືອງຮຳ, ເມືອງບໍ່ແຕນ, ເຊິ່ງຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງບໍ່ແຕນ ປະມານ 5 ກິໂລແມັດ, ມີເສັ້ນທາງລົດໄປຫາ ນ້ຳຕົກຕາດຮຳ ສາມາດໄປໄດ້ທັງສອງລະດູ. ຕາມເລື່ອງເລົ່າມາແຕ່ບູຮານນະການວ່າ: ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ ມີເມືອງໜຶ່ງຊື່ວ່າ: “ເມືອງທ່າໂຮງ”; ເຊິ່ງມີໜອງນ້ຳໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ໄຜ່ລຽນອ້ອມຈອດກັນ ເອີ້ນວ່າ: “ໜອງໄຜ່ລ້ອມ” (ປະຈຸບັນກໍຍັງມີຊື່ວ່າ “ໜອງໄຜ່ລ້ອມ”) ເຊິ່ງເປັນທີ່ຢູ່ ອາໄສຂອງເງືອກໂຕໜຶ່ງ. ມື້ໜຶ່ງ, ເງືອກໂຕນັ້ນ ໄດ້ປອມໂຕເປັນກະປູ ແລ້ວໄປຄາບຕີນລູກສາວພະຍາ ທີ່ກຳລັງຕ່ຳຫູກຢູ່ກ້ອງລ່າງເຮືອນ ແລ້ວນໍາເອົານາງ ລົງໄປທ່ານ້ຳ (ທ່ານ້ຳແຫ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຊື່ວ່າ “ທ່ານາງ” ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ). ພະຍາຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງໝໍມົນ ແລະ ເຖົ້າແກ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ໄປເຮັດພິທີ ເພື່ອຊອກຫາລູກສາວ, ພວກເຂົາໄດ້ນຳຮອຍຕີນນັ້ນ ໄປຮອດທ່ານ້ຳແຫ່ງໜຶ່ງ (ເອີ້ນວ່າ: “ນ້ຳຮອຍ” ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ).

ພວກເຂົາສືບຕໍ່ນຳຮອຍຕີນນັ້ນໄປ ຈົນຮອດວັງນ້ຳ ພັດເຫັນແຕ່ເສື້ອແດງຂອງນາງ (ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ “ວັງສະແດງ” ໃນປະຈຸບັນ) ໝໍມົນ ແລະ ເຖົ້າແກ່ ໄດ້ນຳຮອຍໄປຈົນຄ່ຳ ເລີຍພໍ້ກະຕ່າຍຊຸມໜຶ່ງຢູ່ແກ້ງ (ເລີຍເອີ້ນວ່າ “ແກ້ງລາດກະຕ່າຍ” ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ). ເມື່ອພວກເຂົາໄປຮອດແກ້ງ ແຫ່ງໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ໄຕ້ທຽນ (ເລີຍເອີ້ນວ່າ “ແກ້ງທຽນ” ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງບໍ່ແຕນໃນປະຈຸບັນ). ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ນຳຮອຍຂຶ້ນໄປ ທາງເບື້ອງຊ້າຍຝ່າຍຕາເວັນຕົກຂອງນ້ຳຮອຍ ຝົນເລີຍຕົກຮຳ (ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ “ນ້ຳຮຳ”). ຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາກໍສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປຕາມສາຍນ້ຳແຫ່ງນັ້ນ ຈົນໄປຮອດນ້ຳຕົກທີ່ສູງຊັນແຫ່ງໜຶ່ງ ແລະ ໄປຕໍ່ບໍ່ໄດ້ (ເລີຍເອີ້ນວ່າ “ນ້ຳຕົກຕາດຂອງນ້ຳຮຳ”) ອັນເປັນທີ່ມາຂອງ “ນ້ຳຕົກຕາດຮຳ” ທີ່ລືຊື່ ຂອງເມືອງບໍ່ແຕນຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ນ້ຳຕົກຕາດຮຳສູງປະມານ 30 ແມັດ, ເລິກ 15 ແມັດ ແລະ ກວ້າງ 30 ແມັດ, (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ)

Rate us and Write a Review

Cleanliness

Service

Ambience

Price

Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

image

Show all timings
  • Monday09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday09:00 AM - 05:00 PM
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

imageYour request has been submitted successfully.

image