ຖໍ້ານໍ້າ – LAOZOOM

ປະຫວັດຂອງຖໍ້ານໍ້າ ໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ: ຖໍ້າຊ້າງ ຊາວບ້ານໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າ ທີ່ໄຫຼ ອອກມາຈາກຖໍ້າແຫ່ງນີ້ ເພື່ອເຮັດນາໂດຍໄດ້ເຮັດເໝື່ອງ ຝາຍໄມ້ແບບບູຮານ ຊຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າຕົ້ນນໍ້າ (ຍອດນໍ້າ) ດັ່ງກ່າວນັ້ນໄຫລມາຈາກໃສ ແລະ ໄຫລຕະຫຼອດລະດູແລ້ງ ແລະ ໄຫລຕະຫຼອດລະດູແລ້ງ ແລະ ຝົນ, ຈຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງຊື່ “ຖໍ້ານໍ້າ “

“ ປັດຈຸບັນກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວ, ໄທ, ເກົາຫຼີ, ຈີນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວເອີຣົບ ທີ່ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ຖໍ້າແຫ່ງນີ້ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປທາງໃນຖໍ້າຕ້ອງໄດ້ຂີ່ກົງເບັງລອດເຂົ້າໄປຕາມແລວນໍ້າທີ່ຜູ້ບໍລິການໄດ້ມັດເຊືອກຄືງໄວ້ແລ້ວ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຈັບໄປຕາມແລວເຊືອກທີ່ມີນໍ້າໃສ  ແລະ ເຢັນຫຼາຍຈົນກ່ວາຈະພົບກັບພື້ນທີ່ໃນຖໍ້າ ແລ້ວຈື່ງສາມາດຍ່າງໄປຕາມຫ້ອງໂຖງພາຍໃນຖໍ້າ ເຊິ່ງກິດຈະກຳນີ້ກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ)

Rate us and Write a Review

Cleanliness

Service

Ambience

Price

Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

image

building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

imageYour request has been submitted successfully.

image